gestalt

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie waarin de ervaring en het contact centraal staan. Het helpt mensen die zijn vastgelopen om weer in beweging te komen. Een belangrijk uitgangspunt is het vertrouwen in het vermogen van ieder mens om te groeien en zich te ontwikkelen. Moeilijkheden of problemen zien we niet als een teken van ziekte, maar als een mogelijkheid tot nieuwe stappen en groei. In gestalttherapie word je daarom niet alleen uitgenodigd om te gaan onderzoeken hoe je vastloopt, maar ook om te kijken waar je mogelijkheden liggen. Zo kan er weer beweging ontstaan.

Het belangrijkste middel tot verandering en beweging ligt volgens de gestalttherapie in het verkennen van je gewaarzijn. Wat denk ik? Wat voel ik? Wat wil ik? Wat vermijd ik? Wat speelt zich af in mijn lichaam? Wat gebeurt er in de wereld om mij heen? Gewaarzijn is wakker zijn. Weten wat er speelt en daar zelf een positie in kiezen. Als je meer gewaarzijn hebt, verhoogt dat het aantal mogelijkheden om met problemen om te gaan.

Relaties met andere mensen spelen dikwijls een rol in het in standhouden van patronen. Daarom onderzoek je in gestalttherapie hoe je je verhoudt tot andere mensen. De relatie zoals die zich ontwikkelt tussen cliënt en therapeut kan gebruikt worden als experiment.

Al het genoemde ‘onderzoeken’ gebeurt in het hier en nu. Wat leeft op dit moment wordt als startpunt voor de therapiesessie gekozen. Het verleden komt slechts aan bod als het nog steeds een rol speelt in het heden. Leven in het hier en nu klinkt simpel, maar is moeilijk. Steeds zijn we tien stappen verder of twintig stappen achter bij wat er gebeurt. Toch is kiezen alleen in het nu mogelijk.

Tot slot is het nemen van verantwoordelijkheid een belangrijk element in gestalttherapie. Niet in de zin van verantwoording afleggen, maar als het vermogen tot antwoorden. Ieder mens vindt zijn eigen antwoorden op levensvragen en problemen. Je bent niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen of omstandigheden die zich voltrekken buiten jezelf om. Je bent wel verantwoordelijk voor de wijze waarop je met deze gebeurtenissen omgaat. In gestalttherapie word je geholpen bij het gaan dragen en nemen van verantwoordelijkheid, zodat je minder het gevoel zult hebben dat dingen je overkomen.