top of page

Algemene voorwaarden & bepalingen van deze website

 

De website https://www.everdvansoom.be/ is eigendom van: 

Everd Van Soom gcv
Groenstraat 72, 2140 Borgerhout
ondernemingsnummer: BE0543.708.655

Het gebruik van de website https://www.everdvansoom.be/ -hierna kortweg 'de website' genoemd- is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.
 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Everd Van Soom gcv en rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Everd Van Soom gcv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Everd Van Soom gcv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Everd Van Soom gcv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren via het contactformulier.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Everd Van Soom gcv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Everd Van Soom gcv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Everd Van Soom gcv verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

  • Deze privacyverklaring geldt voor alle potentiële/huidige/voormalige gebruikers van deze website.

  • Everd Van Soom is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor wat betreft de verwerkingen die hij op eigen verantwoordelijkheid en gezag verricht.

  • Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn deze die worden vermeld bij het invullen van het contactformulier op de website. Dit kan gebeuren naar aanleiding van een vraag naar de dienstverlening van Everd Van Soom en worden verwerkt om de persoon in kwestie te kunnen contacteren.

Ik hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992, dewelke vanaf 25 mei 2018 werd vervangen door de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG' maar beter gekend onder de 'GDPR'), beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Everd Van Soom gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Indien je meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan je steeds terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Privacycommissie) via deze link: https://www.privacycommission.be/nl.

Door deze privacyverklaring te accepteren, wordt een algemene toestemming gegeven aan alle verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is.

De website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet- persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van "cookies"

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics
Mogelijk wordt Google Analytics op deze website uitgevoerd

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Ik geef geen persoonsgegevens door aan Google. Door deze gegevens te analyseren, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, komen we te weten hoe de website gebruikt wordt en kan de website verbeterd worden.

bottom of page