top of page

Veelgestelde vragen

 • Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychiater?
  Een klinisch psycholoog is geen psychiater. Het belangrijkste verschil tussen een psycholoog en psychiater is dat deze laatste medicatie kan en mag voorschrijven. Over het onderscheid tussen een psycholoog, psychiater, psychotherapeut en therapeut vind je veel informatie elders op het net.
 • Wanneer is het aangewezen om in therapie te gaan?
  Soms word je geconfronteerd met situaties waar je niet tegen opgewassen bent. Wanneer je vragen of problemen hebt waar je met de steun van vrienden of familie niet uitkomt, kan het zinvol zijn om professionele hulp te zoeken. Mogelijke vragen kunnen zijn dat je: - beter wil leren omgaan met conflicten en/of verlangens - lijdt onder een ingrijpend verlies of traumatische ervaringen - ondersteuning zoekt in je rouwproces - problemen ondervindt in relatie tot je partner - je vragen stelt met betrekking tot de zin van je leven - je lusteloos, bang, onzeker of verdrietig voelt - lijdt onder overspannenheid, stress of burn-out …
 • Welke terugbetalingsmogelijkheden zijn er?
  Vooralsnog wordt zijn er in België slechts zeer beperkte terugbetalingsmogelijkheden voor ambulante psychologische en psychotherapeutische zorg. De verschillende ziekenfondsen hanteren elk hun eigen regels, een overzicht per ziekenfonds vind je elders op het web. Voor enkele specifieke problematieken kan je via je huisarts een voorschrift verkrijgen voor eerstelijnspsychologische zorg (ELP). Bespreek met je huisarts of je voor ELP in aanmerking komt of informeer je via netwerk SarA.
 • Wat is gestalttherapie?
  Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie waarin de ervaring en het contact centraal staan. Het helpt mensen die zijn vastgelopen om weer in beweging te komen. Een belangrijk uitgangspunt is het vertrouwen in het vermogen van ieder mens om te groeien en zich te ontwikkelen. Moeilijkheden of problemen zien we niet als een teken van ziekte, maar als een mogelijkheid tot nieuwe stappen en groei. In gestalttherapie word je daarom niet alleen uitgenodigd om te gaan onderzoeken hoe je vastloopt, maar ook om te kijken waar je mogelijkheden liggen. Zo kan er weer beweging ontstaan. Het belangrijkste middel tot verandering en beweging ligt volgens de gestalttherapie in het verkennen van je gewaarzijn. Wat denk ik? Wat voel ik? Wat wil ik? Wat vermijd ik? Wat speelt zich af in mijn lichaam? Wat gebeurt er in de wereld om mij heen? Gewaarzijn is wakker zijn. Weten wat er speelt en daar zelf een positie in kiezen. Als je meer gewaarzijn hebt, verhoogt dat het aantal mogelijkheden om met problemen om te gaan. Relaties met andere mensen spelen dikwijls een rol in het in standhouden van patronen. Daarom onderzoek je in gestalttherapie hoe je je verhoudt tot andere mensen. De relatie zoals die zich ontwikkelt tussen cliënt en therapeut kan gebruikt worden als experiment. Al het genoemde ‘onderzoeken’ gebeurt in het hier en nu. Wat leeft op dit moment wordt als startpunt voor de therapiesessie gekozen. Het verleden komt slechts aan bod als het nog steeds een rol speelt in het heden. Leven in het hier en nu klinkt simpel, maar is moeilijk. Steeds zijn we tien stappen verder of twintig stappen achter bij wat er gebeurt. Toch is kiezen alleen in het nu mogelijk. Tot slot is het nemen van verantwoordelijkheid een belangrijk element in gestalttherapie. Niet in de zin van verantwoording afleggen, maar als het vermogen tot antwoorden. Ieder mens vindt zijn eigen antwoorden op levensvragen en problemen. Je bent niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen of omstandigheden die zich voltrekken buiten jezelf om. Je bent wel verantwoordelijk voor de wijze waarop je met deze gebeurtenissen omgaat. In gestalttherapie word je geholpen bij het gaan dragen en nemen van verantwoordelijkheid, zodat je minder het gevoel zult hebben dat dingen je overkomen. Meer info over de gestaltbenadering is te vinden op de site van de beroepsvereniging voor gestaltpsychotherapie VBEGP vzw.
 • Wat is schematherapie?
  Schematherapie is een relatief nieuwe vorm van psychotherapie, ontwikkeld in de jaren ’90 door Jeffrey Young. Het combineert elementen van verschillende stromingen (cognitieve gedragstherapie, psychodynamische theorieën, gestalttherapie, hechtingsleer, transactionele analyse) in een helder en overzichtelijk model om persoonlijkheidsproblemen te verklaren en te behandelen. Het helpt mensen die vastzitten in terugkerende patronen om tot duurzame verandering te komen. Een uitgebreide uitleg over het model vind je op de site van de vereniging Schematherapie Vlaanderen vzw.
 • Wat is EMDR?
  EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een erkende en wetenschappelijk onderzochte benadering die werd ontwikkeld door Dr Francine Shapiro. EMDR staat bij het grote publiek bekend als de “oogbewegingtherapie”, wat echter een specifieke (basis)methode is binnen een ruimer theoretisch model, ‘Adaptive Information Processing’ (AIP) genaamd. Meer info over het AIP-model en de EMDR-methode is te vinden op de site van de vereniging EMDR Belgium vzw. EMDR kan worden ingeschakeld voor het verwerken van pijnlijke gebeurtenissen. Het maakt niet uit welke ervaring je dooreen heeft geschud. In principe kan elke gebeurtenis een blijvende indruk op je nalaten, als deze niet op een adequate manier hebt kunnen verwerken.
 • Wat is Voice Dialogue?
  Voice Dialogue is geen therapierichting maar een therapeutische werkmethode die leidt tot intensieve bewustmakende ervaringen voor de cliënt in zijn of haar psychotherapeutisch traject. Deze methodiek gaat er vanuit dat elke persoonlijkheid bestaat uit een rijke waaier aan tikken of deelpersoonlijkheden, elk met zijn functie en zijn manier van handelen. Hoe beter we al onze ikken leren kennen, hoe meer zicht we krijgen op ons functioneren. Niet alleen vergroot onze zelfkennis, maar we hebben hierdoor ook de mogelijkheid om op andere manieren om te gaan met het leven en de situaties waar we mee te maken krijgen. Meer info vind je op de website van het Voice Dialogue Instituut.
gestalttherapie
schematherapie
EMDR
Voic Dialogue
bottom of page